Góra

Inżynieria Jakości
Oprogramowania


Chcesz rozpocząć swoją przygodę z IT lub ugruntować wiedzę z zakresu zapewnienia i kontroli jakości oprogramowania?

Program studiów

O Studiach

Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy na temat sposobów zapewnienia jakości systemów informatycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, projektowania i automatyzacji testów oprogramowania. Końcowym efektem jest uzyskanie certyfikatu: ISTQB® Certified Tester - Foundation Level.

Profil Kandydata

Studia kierowane są do osób, które:

 • Posiadają dyplom studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich;
 • Posiadają podstawową znajomość obsługi komputera (system Windows)
 • Posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • Chcą przygotować się do pracy w zawodzie testera oprogramowania;
 • Zajmują się zawodowo zagadnieniami jakości systemów informatycznych;
 • Chcą przygotować się do egzaminu ISTQB® Foundation Level;
 • Chcą nauczyć się automatyzować testy aplikacji webowych przy użyciu języka JAVA.
Profil Absolwenta

Słuchacze nabywają niezbędną wiedzę dotyczącą zapewnienia jakości systemów informatycznych w tym planowania, projektowania i wykonywania testów oprogramowania oraz raportowania wyników. Ponadto słuchacze uczą się podstaw programowania obiektowego, baz danych i narzędzi wspomagających programowanie i testowanie, oraz praktycznego ich wykorzystania w automatyzacji testów oprogramowania. Po ukończeniu studiów słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego ISTQB® Certified Tester - Foundation Level (w języku angielskim). Wszyscy zainteresowani powyższym mogą przystąpić do takiego egzaminu pod koniec drugiego semestru studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

Patron biznesowy studiów

Sabre

Program Studiów

8 godz.

1. Podstawy testowania oprogramowania

Przedmiot wprowadzający, na którym słuchacze poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny testowania oprogramowania.

14 godz.

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Na zajęciach studenci poznają wybrane modele wytwarzania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem modelu Agile i metodyki Scrum. Ponadto zostaną omówione poziomy i typy testów wg ISTQB oraz kwestie dotyczące zarządzania testowaniem.

24 godz.

3. Podstawy programowania obiektowego Java

Na zajęciach student zapozna się ze składnią języka, wybranymi klasami oraz dobrymi praktykami podczas tworzenia kodu w języku Java. Poruszone zostaną pojęcia programowania obiektowego i ich praktyczne wykorzystanie. Dodatkowo omówione zostaną podstawy pracy w środowisku IntelliJ oraz narzędzie MAVEN.

18 godz.

4. Podstawowe techniki projektowania testów oprogramowania

Na zajęciach przedstawione zostaną różne techniki i podejścia do tworzenia testów oprogramowania. Następnie studenci stworzą własny zestaw testów do przykładowego systemu informatycznego, który zostanie wykorzystany podczas kolejnym przedmiotów.

10 godz.

5. Relacyjne systemy baz danych

Na wykładach przedstawione zostaną, niezbędne w pracy testera, zagadnienia dotyczące baz danych. Uzupełnieniem wykladów będą laboratoria z praktycznym wykorzystaniem wiedzy.

16 godz.

6. Wybrane narzędzia wspomagające testowanie oprogramowania

Na zajęciach zapoznamy się z podstawowymi typami narzędzi wykorzystywanymi w branży IT. Są to między innymi narzędzia do zarządzania projektami, testami oraz narzędzie do śledzenia błędów. Ponadto poznamy podstawy wersjonowania kodu na podstawie rozproszonego systemu kontroli wersji GIT.

8 godz.

7. Wprowadzenie do automatyzacji testów oprogramowania

Zestaw wykładów wprowadzających do automatyzacji scenariuszy testowych. Na wykładach skupimy się na narzędziach do automatyzacji aplikacji webowych. Przedstawione zostaną również narzędzia do automatyzacji serwisów oraz aplikacji desktopowych.

32 godz.

8. Automatyzacja testów oprogramowania

Laboratoria związane z automatyzacją scenatiuszy testowych. Zautomatyzowane zostaną przygotowane wcześniej manualne scenariusze aplikacji webowej przy użyciu języka Java oraz narzędzia Selenium WebDriver. Poznamy dobre praktyki oraz wzorce projektowe stosowane przy projektowaniu i pisaniu testów.

10 godz.

9. Zarządzanie środowiskiem testowym

Na zajęciach nauczymy się pracy z jednym z najpopularniejszych środowisk ciągłej integracji. Dowiemy się jak połączyć elementy poznane na innych przedmiotach i stworzyć od początku do końca śrowisko do regularnego uruchamiania testów automatycznych.

4 godz.

10. Zaawansowane techniki testowania

Na zajęciach zostaną poruszone w skrócie inne zaawansowane techniki testowania oraz sposoby tesowania niefunkcjonalnego.

4 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu ISTQB®

Przedmiot podsumowujący i ugruntowujący wiedzę z zakresu ISTQB Foundation Level.

Liczby

0

Kubków kawy

0

Godzin

0

Limit miejsc

0

Weekendów

Zasady naboru

Rekrutacja krok po kroku:

1. Zaaplikuj na naszej stronie internetowej załączając kwestionariusz osobowy (w formie wypełnionego dokumentu w formacie doc, docx lub pdf). Aplikuj
2. Nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia rejestracji.
3. Po akceptacji zgłoś się osobiście do sekretariatu z następującymi dokumentami:
 • kwestionariusz osobowy podpisany przez kandydata
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o płatności
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Warunkiem otwarcia studiów w planowanym terminie jest zakwalifikowanie się co najmniej 25 kandydatów. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Harmonogram

 • Czerwiec 2017

  Rozpoczęcie rekrutacji

 • Październik 2017

  Rozpoczęcie pierwszego semestru

 • Luty 2018

  Rozpoczęcie drugiego semestru

 • Czerwiec 2018

  Zakończenie nauki egzaminem ISTQB

Kadra

Kamil
Marek

1 Member

Senior Software QA Engineer

Krystian
Jędrzejowski

2 Member

Automation Specialist

Grzegorz
Szczutkowski

3 Member

Java System Test Developer

Radosław
Kapłan

4 Member

Kierownik studiów

Piotr
Sokołowski

5 Member

Lead Developer

Paweł
Kobyłczyk

6 Member

QA Team Lead

Roger
Książek

7 Member

Asystent WZ

Nasz cel

Przygotować osoby do pracy w zawodzie testera oprogramowania.

Studia podyplomowe „Inżynier Jakości Oprogramowania” dadzą solidne podstawy testowania, znajomość narzędzi wspierających testowanie, programowania w Javie, baz danych oraz automatyzacji testów aplikacji webowych.

Kim jesteśmy?

Naszą kadrę tworzą testerzy oprogramowania i programiści z wieloletnim doświadczeniem w znanych na całym świecie firmach z branży IT takich jak: Nokia, Sabre, Ocado, Assa Abloy, Comarch, Lumesse, Cogneto, Nordcloud

Opłaty

 • Częściowa
 • 3250 PLN / semestr
 • ISTQB® jedno darmowe podejście do egzaminu Certified Tester - Foundation Level *

* Podejście do egzaminu jest możliwe po dokonaniu wpłat za oba semestry

Opłaty

Opłata za studia podyplomowe wynosi 6500 zł i płatna jest przed rozpoczęciem studiów. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty płatne przed każdym z semestrów. Czesne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją studiów, jak również jednorazowe przystapienie do egzaminu certyfikującego: ISTQB® Certified Tester - Foundation Level.


Harmonogram wpłat

I rata - 3250 zł - ok. 10 dni przed rozpoczęciem studiów

II rata - 3250 zł - przed rozpoczęciem II semestru

Kontakt

Kontakt

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania

Sekretariat studiów:

D-14, ul. Gramatyka 10, parter, pok. 5, 30-067 Kraków

Godziny otwarcia: pon-pt 9.00-15.00

Email: qa@agh.edu.pl

Telefon: (12) 617 43 01

Kierownik studiów:

Radosław Kapłan

D-14, ul. Gramatyka 10, III piętro, pok. 301, 30-067 Kraków

Email: rkaplan@zarz.agh.edu.pl

Telefon: (12) 617 42 82