Góra

Inżynieria Jakości
Oprogramowania


Chcesz rozpocząć swoją przygodę z IT lub ugruntować wiedzę z zakresu zapewnienia i kontroli jakości oprogramowania?

Program studiów

Aktualności

Rozpoczęcie naboru na VIII edycję

Ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025. Szczegóły w zakładce Zasady Naboru

O Studiach

Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy na temat sposobów zapewnienia jakości systemów informatycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, projektowania i automatyzacji testów oprogramowania. Końcowym efektem jest uzyskanie certyfikatu: ISTQB® Certified Tester - Foundation Level.

Forma Studiów

W czasie roku akademickiego słuchacze są przygotowywani do egzaminu ISTQB® Certified Tester - Foundation Level w języku angielskim, dlatego materiały, prezentacje, pytania próbne z zakresu ISTQB® są w języku angielskim, natomiast same zajęcia prowadzone są w języku polskim. W drugim semestrze studiów podyplomowych słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu ISTQB® w ramach wniesionej opłaty za studia.
Studia są przeprowadzone w formie trzech zjazdów wykładowych oraz sześciu zjazdów laboratoryjnych (w podziale na grupy). 16 godzin programu realizowanych jest w formie e-Learningu na Uczelnianej Platformie e-Learningowej. Podczas dziesiątego zjazdu zostaną uroczyście wręczone dyplomy zakończenia studiów podyplomowych.

Profil Kandydata

Studia kierowane są do osób, które:

 • Posiadają dyplom studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich;
 • Posiadają podstawową znajomość obsługi komputera (system Windows)
 • Posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • Chcą przygotować się do pracy w zawodzie testera oprogramowania
 • Zajmują się zawodowo zagadnieniami jakości systemów informatycznych
 • Chcą przygotować się do egzaminu ISTQB® Foundation Level (w języku angielskim)
 • Chcą nauczyć się automatyzować testy aplikacji webowych przy użyciu języka JAVA
Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych.

Absolwent Inżynierii jakości oprogramowania/Software Quality Engineering zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Teorii testowania w tym sposobów zapewnienia jakości oprogramowania, najważniejszych modeli wytwarzania oprogramowania, technik projektowania testów;
 • Programowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych;
 • Projektowania przypadków testowych na podstawie specyfikacji i struktury;
 • Pracy w metodologii Scrum;
 • Narzędzi wspomagających pracę testera;
 • Narzędzi umożliwiających automatyzację pracy oraz testowania;
 • Specyfiki pracy w dużych firmach informatycznych;

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pomogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach Testera Oprogramowania lub pokrewnych.

Patroni biznesowi studiów

Program Studiów

22 godz.

1. Teoria testowania

Na zajęciach słuchacze poznają podstawy teoretyczne procesu wytwarzania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia jakości.

Słuchacze poznają pojęcia z branży IT, najważniejsze podejścia do wytwarzania oprogramowania oraz do testów - m.in. planowanie, typy testów oraz podstawowe techniki ich projektowania.

12 godz.

2. Testowanie oprogramowania

Na zajęciach laboratoryjnych słuchacze wykorzystają wiedzę zdobytą na Teorii Testowania do zaplanowania i zaprojektowania testów do istniejącej aplikacji webowej. Część zajęć zostanie przeprowadzona w podziale na zespoły Scrumowe aby przybliżyć studentom tę metodykę wytwarzania oprogramowania.

20 godz.

3. Podstawy programowania obiektowego I

Na zajęciach słuchacze zapoznają się ze składnią języka Java oraz dobrymi praktykami podczas tworzenia kodu. Poruszone zostaną pojęcia programowania obiektowego i ich praktyczne wykorzystanie. Dodatkowo omówione zostaną podstawy pracy w środowisku IntelliJ oraz narzędzie MAVEN.

12 godz.

4. Relacyjne systemy baz danych

Na zajęciach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące baz danych, ich rodzajów i zastosowania. Słuchacze poznają wyrażenia SQL oraz zasady budowania zapytań SQL oraz ich wykonywania na przykładzie bazy danych w systemie MS SQL Server.

24 godz.

5. Wybrane narzędzia wspomagające testowanie oprogramowania

Na zajęciach słuchacze zapoznają się z podstawowymi typami narzędzi wykorzystywanymi w branży IT, m.in. narzędziami do zarządzania projektami, testami oraz błędami oprogramowania. Ponadto studenci poznają podstawy wersjonowania kodu na podstawie rozproszonego systemu kontroli wersji GIT oraz język skryptowy Batch.

6 godz.

6. Automatyzacja testów oprogramowania I

Na wykładach przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące protokołu HTTP oraz architektury REST. Na laboratoriach słuchacze poznają narzędzia wspomagające testowanie serwisów webowych oraz zaprojektują i wykonają testy wybranego serwisu REST.

36 godz.

7. Automatyzacja testów oprogramowania II

W ramach przedmiotu studenci poznają prawidłowe podejście i dobre praktyki w pisaniu testów automatyczych. Poznają narzędzia do automatyzacji testów aplikacji webowych oraz wzorce projektowe niezbędne w pisaniu czytelnego i łatwo utrzymywalnego kodu testów automatycznych.
Na laboratoriach studenci wykorzystają zdobytą wiedzę na automatyzację przygotowanych na wcześniejszych przedmiotach manualnych scenariuszy testowych dla aplikacji webowej.

8 godz.

8. Zarządzanie środowiskiem testowym

Na zajęciach studenci zapoznają się z jednym z najpopularniejszych środowisk ciągłej integracji. Uczą się jak połączyć elementy poznane na innych przedmiotach i stworzyć od początku do końca środowisko do regularnego uruchamiania testów automatycznych.

10 godz.

9. Przygotowanie do egzaminu ISTQB®

Przedmiot podsumowujący i ugruntowujący wiedzę z zakresu ISTQB Foundation Level.

10 godz.

10. Podstawy programowania obiektowego II

W ramach przedmiotu studenci zaimplementują aplikację w języku Java, która rozwiąże zadany problem.

Liczby

0

Kubków kawy

0

Godzin

0

Limit miejsc

0

Weekendów

Zasady naboru

Rekrutacja krok po kroku:

1. Zaaplikuj na naszej stronie internetowej załączając formularz zgłoszeniowy (w formie wypełnionego dokumentu w formacie doc, docx lub pdf). Aplikuj
2. Nasz sekretariat skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia rejestracji.
3. Dokonaj opłaty wpisowej - warunkiem wpisu na listę kandydatów jest przesłanie potwierdzenia opłaty wpisowej 100zł
4. Po akceptacji zgłoś się osobiście do sekretariatu z następującymi dokumentami:
 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Oświadczenie dotyczące płatności;
 • Poświadczona kopia dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera);
 • Poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Limit przyjęć na studia podyplomowe wynosi 34 osoby (minimalna liczba uczestników: 30 osób)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto. Wymagania wstępne dla kandydatów na studia - posiadanie dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera).

Zgłoszenia na studia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie, mailowo na adres: qa@agh.edu.pl lub w biurze studiów: Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, budynek D-14, parter, pokój nr 5, telefon: +48 12 617 43 01

Harmonogram studiów

 • Maj/Czerwiec

  Rozpoczęcie rekrutacji

 • Październik

  Rozpoczęcie semestru zimowego

 • Luty/Marzec

  Sesja egzaminacyjna

 • Marzec

  Rozpoczęcie semestru letniego

 • Czerwiec

  Egzamin ISTQB® Foundation Level

  Sesja egzaminacyjna

 • Wrzesień

  Zakończenie

  Wydawanie świadectw ukończenia studiów

Kadra

Krystian
Jędrzejowski

2 Member

Automation Specialist

Grzegorz
Szczutkowski

3 Member

Java System Test Developer

Paweł
Kobyłczyk

6 Member

QA Team Lead

Piotr
Sokołowski

5 Member

Lead Developer

Radosław
Kapłan

4 Member

Kierownik studiów

Piotr
Baran

1 Member

Automation Test Lead

Szymon
Wrona

1 Member

QA lead

Roger
Książek

7 Member

Asystent WZ

Nasz cel

Przygotować osoby do pracy w zawodzie testera oprogramowania.

Studia podyplomowe „Inżynier Jakości Oprogramowania” dadzą solidne podstawy testowania, znajomość narzędzi wspierających testowanie, programowania w Javie, baz danych oraz automatyzacji testów aplikacji webowych.

Kim jesteśmy?

Naszą kadrę tworzą testerzy oprogramowania i programiści z wieloletnim doświadczeniem w znanych na całym świecie firmach z branży IT takich jak: Nokia, Sabre, Ocado, ASSA ABLOY, Equiniti, Xing, SolarWinds, Sage, Comarch, Lumesse, Cogneto.

Opłaty 2024/2025

 • Opłata
 • 7600 PLN / 2 semestry
 • płatne w 3 ratach 100zł / 3700zł / 3800zł
 • ISTQB® jedno darmowe podejście do egzaminu Certified Tester - Foundation Level *

* Podejście do egzaminu jest możliwe po dokonaniu wpłat za obydwa semestry

Opłaty

Opłata za studia podyplomowe wynosi 7600 zł. Płatność jest rozłożona na raty płatne przed każdym z semestrów. Czesne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją studiów, jak również jednorazowe przystąpienie do egzaminu certyfikującego: ISTQB® Certified Tester - Foundation Level.


Harmonogram wpłat

I rata, opłata wpisowa - 100 zł - płatna w momencie aplikacji na studia

II rata, opłata za I semestr - 3700 zł - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem studiów

III rata, opłata za II semestr - 3800 zł - przed rozpoczęciem II semestru

Kontakt

Kontakt

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania

Sekretariat studiów:

D-14, ul. Gramatyka 10, parter, pok. 5, 30-067 Kraków

Godziny otwarcia: pon-pt 9.00-15.00

Email: qa@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 43 01

Kierownik studiów:

Radosław Kapłan

D-14, ul. Gramatyka 10, III piętro, pok. 301, 30-067 Kraków

Email: rkaplan@zarz.agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617 42 82